קיום מצוות התורה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp

בס”ד

שפיכות דמים כנגד קיום מצוות התורה

מה ניתן לעשות בכדי למנוע שפיכות דמים? בשפיכות דם קיימות שתי פגיעות הקשורות זו לזו. פגיעה גשמית ופגיעה רוחנית. הפגיעה הגשמית יש בה כיליון מוחלט, אבדן כל אפשרות להתחלה חדשה. הפגיעה הרוחנית כדברי הרמב”ם, שכל המצוות לא תעמודנה לרוצח, בבית דין של מעלה. כנגד חומרה כפולה זו, יש לנקוט באמצעים משולבים, גשמי ורוחני, ושניהם נלמדים בפרשתנו העוסקת בערי מקלט. אמצעי גשמי – לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים כפשוטו. אמצעי רוחני – זוהי התפילה.

קיום מצוות התורה ישמרו מכל רע

ערי מקלט אלו ערים שישראל היו בורחים אליהם כאשר היו עושים עבירות בזדון או בשוגג, הכוונה בטעות או בכוונה. מדובר על מצוות לא תעשה בין אדם לחברו ולא מצוות בין אדם למקום כמו קיום מצוות הנחת תפילין מהודרות מאוד כחלק מהציווי שציוותה אותנו התורה הקדושה.

התנהלות עם ישראל בערי מקלט

חז”ל מתארים במסכת מכות יא שאמהות הכוהנים הגדולים היו מספקות לרוצחים שבערי המקלט מים ומזון בכדי שירגישו טוב בגלותם ויקלו על געגועיהם לביתם. אחרת, עלולים הם להתפלל שהכהן הגדול ימות, כדי שיורשה להם לשוב לביתם. ושאלו על כך: הרי זו קללת שווא, משום שלמעשה הכהן לא הרע לרוצחים, אז על פניו ברור שתפילתם לא תתקבל. עונה על כך הגמרא במכות יא: הכהן הגדול אכן אשם בהימצאות הרוצחים בערי המקלט. משום שאם היה מתפלל טוב יותר – היה פלוני נזהר יותר ולא רוצח בשוגג. לכן עלולה קללת הגולים להשפיע, יש לה יסוד מוצדק.

הקשר בין תפילה כהן לשגגות ישראל

לכאורה, מה הקשר בין תפילת הכהן לאי זהירות של פלוני? הרי כידוע יש לכל אדם יכולת בחירה בין טוב לרע, ואותו פלוני הוא זה שבחר ברע ולא נזהר. כאן למעשה נוכל ללמוד יסוד חשוב. למרות שלרוב, הקב”ה אינו מתערב בבחירתו של אדם, הרי שבזכות התפילה, ה’ מתערב בבחירה החופשית ומטה אותה לטובה. תפילה כמוה כזהירות, כהשתדלות בפועל, היא המונעת עוון חמור של שפיכות דמים.

נדגיש שראשית יעשה האדם כל שביכולתו בכדי שלא תצא תקלה מתחת ידיו. למשל יתקין מעקה, יכסה בורות, ינהג במהירות מותרת וכד’ ובנוסף לזאת ולכלל הפעולות שינקוט יבקש רחמים ויישא תפילה לפני בוראו. חלילה לאדם שיסמוך על התפילה ויזלזל באמצעי הזהירות ובהימנעות מסכנות.

פוסטים אחרונים באתר

רב לחתונה

בחירת רב לחתונה

ההכנות לחתונה בעיצומן וההתרגשות בשיאה, אחת המשימות היא לבחור רב שינהל את טקס החופה לפי כללי חופה וקידושין. הטקס עומד במרכז החתונה

ארבעת המינים בסיטונאות

ארבעת המינים בסיטונאות

בפרוש עלינו חג הסוכות הקרב ובא, אחת המצוות החשובות בחג היא ללא ספק מצוות ארבעת המינים. המצווה כוללת ארבעה מינים ואלו הם:

Call Now Button
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן